Chọn Khoảng Giá

300 triệu - 50 tỷ đồng

Giá tối thiểu Giá tối đa

Bất Động Sản xã Đại Lãnh

– Vị trí : Xã Đại Lãnh, Khu kinh tế Bắc Vân Phong, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hoà 

– Phân khúc : Rất nhiều lô đất giá đầu tư cho cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư chuyên nghiệp

Xem Thêm