Đất Vạn Thọ: tạm dừng quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm dừng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội đặc biệt là đất Vạn Thọ cho đến khi Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Sau đây là nội dung có trong văn bản Thủ tướng Chính phủ gửi UBND tỉnh Khánh Hoà :

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức việc lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030 và tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đất Vạn Thọ đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của pháp luật, quy hoạch có liên quan.

đất Vạn Thọ

Một góc qui hoạch đất Vạn Thọ

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sớm điều chỉnh quy hoạch khu vực này để kêu gọi đầu tư

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện một số thủ tục để triển khai Quy hoạch tổng thể khu kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong như: chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch. dự thảo nhiệm vụ quy hoạch,..

Tuy nhiên, do chưa được Quốc hội thông qua nên quá trình triển khai lập quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi chưa xác định được cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Nhưng sau gần một năm “đóng băng”, UBND tỉnh Khánh Hòa chính thức cho phép chuyển nhượng trở lại đất đai ở huyện Vạn Thọ khiến đấy ở đây trở có xu hướng tăng.

Địa chỉ BĐS
Vạn Thọ, Bắc Vân Phong
safe tips
KHÔNG NÊN đặt cọc nếu chưa xác định được chủ nhà.