Bất Động Sản xã Vạn Long

– Vị trí : Xã Vạn Long, Khu kinh tế Bắc Vân Phong, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hoà 

– Phân khúc : Rất nhiều lô đất giá đầu tư cho cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư chuyên nghiệp

Xem Thêm