Xã vạn thắng Bắc Vân Phong đổi mới từng ngày

Xã vạn thắng Bắc Vân Phong đổi mới từng ngày
Theo sự phát triển của xã hội , của đất nước Xã vạn Thắng đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng được người dân cùng nhau chung tay bỏ sức người sức của cải tạo xây mới theo đúng tiêu chuẩn nông thôn mới
Lĩnh vực xây dựng chính quyền và cải cách hành chính tiếp tục được củng cố, từng bước đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tốc cáo được xử lý kịp thời, chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Địa chỉ BĐS
Xã vạn thắng, huyện vạn ninh, tỉnh khánh hoà
safe tips
KHÔNG NÊN đặt cọc nếu chưa xác định được chủ nhà.